03-04-2009

Hoe als zelfstandige werken in Spanje

Het kan u overkomen dat een bedrijf u voor zich wil laten werken, maar als zelfstandige. U krijgt dan wel een normale werkdag en vakantiedagen, werkt buitenshuis, maar u heeft geen recht op vakantiegeld en maar beperkt werloosheids- en ziekteuitkering. Dat is goedkoper voor de werkgever en het lijkt zelfs dat u als werknemer meer verdient. Maar laat u zich niet bedriegen.

Als u hier op in gaat, dan zult u een boekhouding moeten gaan voeren en moeten factureren. Bij berekening van het bedrag dat u factureert zijn er twee mogelijkheden:

1. U berekent 16% IVA (BTW) en telt dat op bij het basisbedrag (base imponible) en 15% IRPF (inkomstenbelasting), die u aftrekt van het basisbedrag. Wat overblijft ontvangt u. Het bedrijf draagt dan de inkomstenbelasting af, die u later bij de jaaraangifte geddeltelijk terug kunt krijgen (afhangend van uw andere inkomnsten)
2. U factureert alleen met IVA. In dat geval moet u elke drie maanden inkomstenbelasting aangeven.

Van het gefactureerde bedrag moet u de verplichte afdrage aan de Seguridad Social (in 2009 is het minimum rond de 240 euro) nog aftrekken.

Als u als zelfstandige in Spanje wilt werken, moet u rekening houden met het volgende:

1. U moet zich inschrijven in het Régimen especial de trabajadores autónomos. Dit moet u doen op het kantoor van de Seguridad Social binnen 30 dagen nadat u uw beroepsactiviteit begon. Deze inschrijving, die verplicht is, houdt in dat u maandelijks premie moet afdragen voor gezondheidszorg, AOW, etc. Het bedrag kunt u zelf uitkiezen; hoe meer u betaalt, hoe hoger uw AOW zal zijn.
2. U moet u inschrijven bij de Spaanse belastingendienst (Agencia Tributaria of in de volksmond Hacienda), en de gemeentelijke belasting voor econmische activiteiten betalen (formulier 845). U heeft in het vervolg bepaalde boekhoud- en belastingverplichtingen. Ook zult u in vele gevallen BTW (IVA) moeten ontvangen en afdragen.
De BTW wordt iedere drie maanden afgedragen d.m.v. formulier 300, waarbij de ontvangen en de betaalde BTW van elkaar wordt afgetrokken. Aan het eind van het jaar wordt alles afgerekend d.m.v. formulier 390.
De inkomstenbelasting (IRPF) moet in sommige gevallen (zie boven) iedere drie maanden betaald worden, maar het meest gangbare voor zelfstandige 'werknemers' is ieder jaar, in mei en juni.

In het geval u voor meerdere bedrijven gaat werken en niet voor één bedrijf, die u 'contracteert', is het aan te raden een verzekering voor rechtshulp af te sluiten, aangezien wanbetaling in Spanje schering en inslag is.

Veel bedrijven betalen ook nog in een termijn van 90 of zelfs 120 dagen. Tegenwoordig kan men wel d.m.v. 'confirming' dit laten voorschieten door een bank, maar die berekent dan wel bepaalde rente.


Update: vanaf 1-7-2010 is de BTW (IVA), die berekend moet worden 18%. Voor meer informatie, ga naar uw belastingkantoor (of bezoek >>Agencia Tributaria online).

Bronnen en andere referenties:
Seguridad Social
Oficina de Empleo (INEM)