03-04-2009

Registratieplicht in Spanje

Indien men langer dan drie maanden in Spanje verblijft, dient men zich in te schrijven in het Registro Central de Extranjeros, in de Oficina de Extranjeros of Comisaria de Policia van de provincie waar men verblijft. Men kan daar dan de certificado de registro aanvragen. Deze kunnen aangevraagd worden bij de Oficina de Extranjeros of de Comisaria de Policia in de provincie waar men verblijft. De kosten zijn gelijk zijn aan die van het DNI voor Spanjaarden.

Dit document is geen identiteitsbewijs, wat betekent dat het wanneer nodig vergezeld moet worden van een geldig paspoort.

Benodigdheden bij de aanvraag:

- Een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs. In het geval het verlopen is, dan voldoet een kopie samen met de aanvraag van het nieuwe paspoort.
- Ingevuld aanvraagformulier (download pdf)
- Bewijs van betaling van de kosten.

In het geval dat de registratie gewijzigd moet worden of opgeheven:

- Een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs. In het geval het verlopen is, dan voldoet een kopie samen met de aanvraag van het nieuwe paspoort.
- Ingevuld aanvraagformulier (download pdf)
- Het document dat gewijzigd of opgeheven moet worden.
- Bewijs van betaling van de kosten.

Vrijwillige registratie bij de Ambassade
U kunt zich overigens ook vrijwillig op de Ambassade laten registreren als u voor korte of langere tijd in Spanje verblijft. Het kan voor u en uw familieleden of bekenden om uiteenlopende redenen goed zijn als uw contactgegevens bij de ambassade bekend zijn. Echter aan de registratie kunnen geen rechten worden ontleend. Het vervangt ook niet de registratieplicht bij de Spaanse autoriteiten.

De vrijwillige registratie is geldig voor de periode van 01-01-2007 tot 01-01-2012. In januari 2012 worden alle registratieformulieren tot en met 31 december 2011 vernietigd. Desgewenst kunt u zich na 01/01/2012 opnieuw registreren. Deze maatregel dient om een (relatieve) actuele data base met registratieformulieren te hebben

U kunt de volgende bescheiden naar de Nederlandse ambassade opsturen of bij een bezoek meebrengen:

- pasfoto (s) (evt digitaal als bijlage bij uw inschrijving te voegen)
- een bewijs van uitschrijving basisadministratie van de laatste gemeente in Nederland
- een kopie van (alle) paspoort (en)


Bronnen en andere referenties:
Nederlandse Ambassade
Oficina de Extranjeros