03-04-2009

Pensioenen

Om zich als gepensioneerde in Spanje te vestigen, dient u een verblijfsvergunning aan te vragen. De volgende principes zijn van toepassing:

- Als u in één Europees land sociale bijdragen heeft betaald, wordt uw pensioen volgens de wetgeving van dat land berekend, of u daar verblijft of niet.
- Als u in meerdere Europese landen sociale bijdragen heeft betaald, ontvangt u een pensioen van elk land waar u minstens één jaar bijdragen betaalde, op voorwaarde dat u voldoet aan de vereisten die worden gesteld door de nationale wetgeving van die landen. Deze pensioenen komen overeen met de periodes waarin u in elk van deze landen sociale bijdragen betaalde.

De pensioenaanvraag dient u in te dienen bij de bevoegde instantie, en tenminste 1 jaar vóór de pensioengerechtigde leeftijd.

Als u nu in Spanje woont, maar altijd in Nederland heeft gewerkt, dient u uw aanvraag in te dienen bij:

De Sociale Verzekeringsbank SVB, distriktskantoor Rotterdam, Afdeling Buitenland
Postbus 70025
3000 LG Rotterdam
Tel. (+31) 10 4174010.
www.svb.org

Indien u in Spanje woont en zowel in Spanje als in Nederland (en/of een andere EU-staat) heeft gewerkt, dan dient u uw aanvraag in te dienen bij het "Instituto Nacional de la Seguridad Social" INSS. Voor Madrid is dat:

INSS
C/Serrano, 102
Tel. 91-590 71 00,
Fax 91-577 96 38)
Gratis info-nummer: 900-16 65 65
www.seg-social.es

n.b. Om in Spanje recht te hebben op medische hulpverlening, dient u als pensioengerechtigde te beschikken over het formulier E-121 dat u kunt verkrijgen bij uw pensioenuitkerende instantie in Nederland.


Bronnen en andere referenties:
Nederlandse Ambassade
Seguridad Social