03-04-2009

Nieuw rijbewijs aanvragen in Spanje

Sinds 1 maart 2002 wordt door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geen Nederlands rijbewijs meer verstrekt aan in het buitenland wonende Nederlanders. Als u in Spanje woont en uw Nederlandse rijbewijs moet worden vernieuwd, zult u zich vóór afloop van de geldigheidsduur moeten wenden tot de bevoegde Spaanse autoriteiten om uw Nederlandse rijbewijs om te wisselen voor een Spaans exemplaar. U kunt dit doen bij de Dirección General de Tráfico.

De papieren, die u dient te overleggen bij de Dirección General de Tráfico, kunt u zien op de volgende website.

Voor meer informatie: http://www.rijbewijs.nl/

Adressen van belang:
Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW):
Afdeling Rijbewijzen
Postbus 9000
9640 HA Veendam
Tel. 0598-69 33 00/33
Fax 0598-69 91 92
http://www.rdw.nl/

DGT Madrid:
Jefatura Provincial de Tráfico
Departamento Conductores/Canjes
C/ Arturo Soria 143, Madrid
Tel. 91 301 85 00
http://www.dgt.es/ (indien u geen Spaans spreekt, kunt u de engelstalige versie raadplegen)


Bronnen en andere referenties:
Nederlandse Ambassade
Dirección General de Tráfico