20-11-2001

Erfrecht en successiebelasting voor Belgen in Spanje

Om te bepalen welke regeling van toepassing is bij het openvallen van een nalatenschap van een Belg met onroerend goed in Spanje spelen verschillende regels. Enerzijds het Belgische internationale privaatrecht dat bepaalt dat de wet van het land van de ligging van het onroerend goed van toepassing is (dus het Spaanse erfrecht van toepassing voor de erfregeling van het huis gelegen in Spanje). Anderzijds artikel 9 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek, dat stelt dat de erfregeling wordt bepaald door de nationale wet van de erflater (wat betekent dat de Belgische wet van toepassing is als de erflater of overledene een Belg is). Beide wetgevingen voorzien elk in een andere regeling, wat de zaken er niet op vereenvoudigt.

>>Lees verder in Mondi.nl.