03-04-2009

Sociale Verzekeringen

Zodra iemand in loondienst gaat werken in Spanje, dienen werkgevers en zelfstandigen de nodige stappen te ondernemen voor de aanmelding bij de zg. Seguridad Social. Deze omvat in Spanje zowel het ziekenfonds als de sociale premies voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

De ziektekostenverzekering die onder de Seguridad Social valt, geeft in principe voldoende dekking. Er kan echter voor het gemak ook een aanvullende particuliere verzekering afgesloten worden. Geneeskundige verzorging wordt verkregen op vertoon van de gezondheidszorgkaart (tarjeta sanitaria) die geldt als bewijs voor het recht op medische verstrekkingen uit hoofde van de sociale zekerheid.

Voordat u uit Nederland vertrekt, zou u bij de betreffende instantie in Nederland deel B van het formulier E-104 (deze vermeldt het totaal van door u afgedragen sociale premies) in te moeten invullen. Dit zal inschrijving bij de Spaanse Seguridad Social vergemakkelijken.

Is bovenstaande niet het geval, dan moet u kunnen aantonen in Nederland verzekerd te zijn. In dat geval heeft u een verklaring (E)101 nodig. Deze verklaring kunt bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB) aanvragen. Personen die tijdelijk in Spanje werken, en in Nederland verzekerd blijven, kunnen op deze link meer informatie vinden (pdf).

Teneinde bij tijdelijk verblijf (maximaal 3 maanden) in Spanje recht te hebben op gezondheidszorg kunt u, zolang u bij een ziekenfonds in Nederland bent aangesloten, het formulier E-111 hiervoor gebruiken. Dit dient u bij uw ziekenfonds aan te vragen
.

Bronnen en andere referenties:
Nederlandse Ambassade
Seguridad Social