20-11-2002

Deelname aan verkiezingen in Spanje

Het Verdrag van Maastricht verleent elke burger van de Europese Unie het recht om waar dan ook te stemmen (actief stemrecht) en het recht om verkozen te worden (passief stemrecht) binnen de lidstaat van de Europese Unie waar u woont. Dit kan alleen bij de plaatselijke verkiezingen (gemeenteraadsverkiezingen) en bij Europese verkiezingen en gebeurt onder dezelfde voorwaarden als voor de onderdanen van dat land. Voor Belgen geldt wel dat u alleen recht op het passief stemrecht hebt indien u in België niet uit dit recht werd ontzet.

Om het stemrecht te mogen uitoefenen moet u wel opgenomen zijn op een kiezerslijst. Hiertoe zult u een formele verzoek moeten indienen bij de gemeente van uw woonplaats in Spanje. Enkele weken voor de verkiezingen zult u dan automatisch een oproep ontvangen.