03-04-2009

Studeren in Spanje

Indien u als E.U. inwoner in Spanje wenst te studeren en de duurtijd is langer dan 3 maanden, hoeft u toch geen registratiecertificaat te hebben. Het kan natuurlijk wel.
Men dient wel in het bezit te zijn van een document dat bewijst dat men ingeschreven is aan een Spaanse onderwijsinstelling, uitgegeven door die instelling zelf met de vermelding van de duurtijd van de studie.
Indien het land van origine geen wederkerige overeenkomst heeft met Spanje dan heeft u geen recht op de nationale sociale zekerheid en moet u een private ziekteverzekering hebben.
U moet eerst ook een bewijs leveren van voldoende financiële middelen.
Als studenten een part-time baan willen nemen, hebben ze een werkvergunning nodig. Dan heeft u weer een NIE-nummer nodig een een registratiebewijs.