12-09-2002

De complexiteit van de Spaanse belastingaangifte

Volgens een rapport van de Belgische afdeling van het adviesbureau Deloitte is de Spaanse belastingaangifte met zo'n 700 invulbare velden de meest complexe van alle 21 onderzochte landen in de wereld. De onderzoekers vergeleken daarin de Belgische belastingaangifte met die van o.a. Nederland.

 De gemiddelde aangifte telt volgens het rapport minder dan 200 invulbare velden. De twee uitersten daarin zijn Spanje, met dus 700 velden, en aan de andere kant China, met slechts 20 velden. Luxemburg, Ierland, Nederland en Portugal scoren ook hoog wat complexiteit betreft, met zo’n 500 velden. De Belgische belastingbetaler moet rond de 400 velden invullen.

 Deze complexiteit wordt bepaald door het aantal aftrekposten dat in een land bestaat. Die leveren in 70% van de ondervraagde landen een besparing op. China biedt geen enkele aftrekpost aan de belastingplichtige.

Tijdrovend
Het invullen van fiscale gegevens kan dus erg tijdrovend zijn. Zo neemt net in 40% van de onderzochte landen, waaronder in Nederland en België, tussen 2 en 5 uur in beslag. Russen doen het langst over het indienen van hun aangifte (meer dan 5 uur). In de helft van de onderzochte landen wordt het invullen van de belastingaangifte daarom als een ‘lastig’ beschouwd. Nederlanders noemen het als enige ‘heel lastig’.

 In de meeste landen hoeft men slechts één aangifte in te dienen. In Canada, Japan, Zwitserland en de VS bestaan er echter een nationale als regionale aangifte. Zwitserland is het enige land, waar iemand tot wel vijf aangiften per jaar moet indienen.

 Vergeleken met andere landen is het in Nederland vrij eenvoudig om uitstel te krijgen zonder dat daar sancties aan verbonden zijn. Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zijn daar bijvoorbeeld veel strenger in. In Luxemburg bestaat geen uitstel, maar sancties kent het land evenmin.