11-09-2001

Werlkoze Spaanse verpleegkundigen vinden een baan in Nederland

Vanaf september op de Nederlandse arbeidsmarkt worden voor het eerst op grote schaal werkloze Spaanse verpleegkundigen ingezet. Het gaat daarbij slechts om een begin van een verwachte nieuwe stroom van nieuwe gastarbeiders uit Spanje, waar door bezuinigingen de werkloosheid alleen maar zal blijven groeien -vooral onder de ambtenaren w.o. de gezondheidszorg en het onderwijs.

Het gaat op dit moment om 30 gediplomeerde verpleegkundigen uit de provincie Madrid. Ze volgen eerst een spoedcursus  Nederlands en gaan dan bij slagen aan de slag bij een grote zorginstelling. Dit zou kunnen leiden tot een toestroom enkele honderden Spaanse werknemers per jaar. De grote werkloosheid daar van meer dan 5 miljoen mensen is daar de grootste oorzaak van, maar de Spaanse gezondheidszorg wordt op dit moment ook als één van de beste van Europa beschouwd.

Ook vaklieden in de techniek, die in Nederland nog nauwelijks zijn te vinden, zijn gewild. Vorig jaar emigreerden 3174 Spanjaarden, vooral in de leeftijdscaegorie van 20-45 jaar, naar Nederland, waarvan twee derde kwam voor een baan.  Door de vergrijzing in Nederland verwacht men dat de komende jaren problemen zullen ontstaan op de arbeidsmarkt. Voor 2020 wordt daarom een tekort van 300.000 arbeidskrachten verwacht. Een bijkomend pronbleem is dat de Nederlanders zonder baan vaak niet de opleiding hebben die past bij de openstaande vacatures.