15-02-2013

De Europese verzekeringskaart

Als je als inwoner van de EU tijdelijk in een ander EU-land verblijft en plotseling ziek wordt of bij een ongeval betrokken raakt, heb je recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van ziektekosten. Deze regeling geldt alleen voor de openbare gezondheidszorg. Elk land heeft zijn eigen regels hiervoor. In Spanje is de verzorging (nog) gratis. Vraag hiervoor een Europese verzekeringskaart aan en bewaar rekeningen, recepten en kwitanties.

De Europese verzekeringskaart is ingevoerd met het oog op vlottere toegang tot de openbare gezondheidszorg en voor een snellere onkostenvergoeding tussen EU-landen. Sommige landen zetten de Europese zorgpas op de achterzijde van hun nationale kaart, terwijl andere een afzonderlijke pas verstrekken, zoals in Spanje gebeurt. Je kunt deze zorgpas aanvragen bij het plaatselijk kantoor van je ziekenfonds of ziekteverzekeraar. Als resident in Spanje moet dat bij de 'Seguridad Social', ook als je naar Nederland reist.