12-09-2000

Wonen in Spanje met een Nederlandse uitkering

Als je van plan bent naar Spanje te emigreren en je hebt een Nederlandse WAO-, WIA- of WAZ- uitkering, dan kan dat financiëel gunstig zijn. Mocht je daartoe besluiten dan zal je eerst het UWV daarover schriftelijk moeten informeren -uiterlijk twee weken van tevoren. In je brief moet de vertrekdatum alsmede een buitenlands adres en bankrekeningnummer vermelden worden. Het laatste is om je uitkering op te ontvangen. Eventuele toeslagen van het UWV op je uitkering zullen dan worden wel beëindigd

Je uitkering wordt vervolgens in principe netto uitgekeerd. Nederland heeft namelijk met Spanje een belastingverdrag gesloten, waarin is vastgelegd dat ontvangers van een WAO-, WIA- of WAZ-uitkering belasting verschuldigd zijn in Spanje. Je zult hiervoor een vrijstelling van inhouding van loonbelasting en premie volksverzekeringen moeten aanvragen bij de Nederlandse belastingdienst. Als je in Spanje gaat wonen heb je recht op ziektekostenverstrekkingen ten laste van Nederland. Het UWV houdt de buitenlandbijdrage voor de Zorgverzekeringswet op je uitkering in.

Belastingaangifte in Spanje
Over de uitgekeerde inkomsten uit Nederland zal je dan in Spanje belastingaangifte moeten doen. Let wel dat in Spanje iemand die meer dan 65% arbeidsongeschikt is geen inkomstenbelasting betaalt en dus ook geen belastingaangifte hoeft te doen. Je inkomsten mogen dan niet uit meerdere bronnen komen én het inkomen moet van een uitkeringsinstantie komen (niet van een verzekeringsmaatschappij dus). Vraag hiervoor na je emigratie een (reeds in het Spaans vertaalde) brief aan bij je uitkeringsinstantie.

De Spaanse belastingdienst ('Agencia tributaria') zal echter volgens de Spaanse normen afwegen hoeveel je arbeidsongeschiktheidspercentage is, wat dus niet per definitie gelijk hoeft te zijn aan het genoemde percentage in de brief uit Nederland. Ben je minder dan 65% arbeidsongeschikt, dan heb je waarschijnlijk recht op een flinke belastingvrije som waardoor je toch aanzienlijk minder belasting betaalt dan in Nederland. Bovendien is Spanje in vele facetten nog steeds goedkoper dan Nederland.

Lees ook:
>>Goedkope huurhuizen in Spanje.
>>Veel goedkopere huizenmarkt in Spanje.