24-07-2007

Stemmen vanuit Spanje

Elke Nederlander, die permanent in Spanje woont of gaat wonen, heeft het recht om te stemmen voor de landelijke verkiezingen in het thuisland. Hiervoor moet hij/zij zich dan als kiezer bij de gemeente Den Haag inschrijven. Dat moet overigens elke keer opnieuw voordat er verkiezingen zullen zijn -de gemeente Den Haag stuurt automatisch bericht voor registratie en zal vragen welke wijze van stemmen de voorkeur heeft. Er bestaat dan de keuze tussen zelf per post een stem uitbrengen, naar Nederland te komen om te stemmen en iemand in Nederland te machtigen.

Registratie kan gedaan worden met het formulier D3-1 op >>www.denhaag.nl/verkiezingen. Dit moet gedownload worden, ingevuld, uitgeprint en samen met een kopie van het geldige paspoort opgestuurd worden naar:

Gemeente Den Haag
Verkiezingen KBN
Postbus 12620
2500 DL Den Haag
Nederland

Ook kunnen de formulieren worden gescand en per e-mail verstuurd worden naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl.

Bij machtiging moet de ondertekende eerst de papieren naar de gemachtigde sturen. Deze dient ze vervolgens ook te ondertekenen en per post of e-mail door te sturen. Een gemachtigde mag maximaal drie stemmen uitbrengen en moet in Nederland wonen.

Verkiezingen in Spanje
Als resident in Spanje heeft elke E.U. burger van 18 jaar en ouder -dus ook iemand van de Nederlandse nationaliteit- overigens recht om deel te nemen aan de gemeenteverkiezingen binnen plaats waar hij/zij staat ingeschreven. Dat moet dan kenbaar worden gemaakt d.m.v registratie. Dat geldt ook voor de verkiezingen voor het Europese parlement. Daarnaast kan men zich in beide gevallen verkiesbaar stellen.

Tijdelijk verblijf in Spanje
Bij tijdelijk verblijf in Spanje staat men nog steeds ingeschreven bij een gemeente in Nederland en hoeft er niet geregistreerd te worden bij de gemeente Den Haag. In dat geval dient een ander formulier, nl. M3, ingevuld te worden. De stemkaart wordt dan opgestuurd naar het adres in Spanje en die kan via de post geretourneerd worden, met de stem.

Ook kan iemand in Nederland gemachtigd worden. Hiervoor is een een volmachtverzoek, formulier L8, nodig, die ook te vinden op de website van de gemeente Den Haag. Dit formulier moet door de kiezer en door de gemachtigde ondertekend zijn voordat het naar de eigen gemeente wordt verstuurd. Ook in dit geval kan een gemachtigde hooguit drie stemmen uitbrengen en dient hij in Nederland te wonen.