24-07-2007

Het aanvragen van de Spaanse nationaliteit

De Spaanse nationaliteit kan behalve door geboorte op enkele andere manieren verkregen worden, waaronder door residentschap. Hiervoor -voor Nederlanders in Spanje de meest voorkomende- is het vereist om 10 jaar onafgebroken in Spanje te hebben gewoond.

Voor personen die in Spanje asiel hebben gekregen is deze termijn 5 jaar en voor personen uit Zuid-Amerika, Andorra, de Filipijnen, Equatoriaal-Guinea en Portugal zelfs 2 jaar, alsmede voor Sefardische Joden. Daarnaast zijn er enkele situaties waarin al binnen 1 jaar naturalisatie tot Spanjaard kan worden aangevraagd: bij huwelijk met iemand met een Spaanse nationaliteit, bij weduwe-/weduwnaarschap van een persoon met de Spaanse nationaliteit, bij een buitenlander waarvan de vader, moeder, grootvader of grootmoeder de Spaanse nationaliteit had/heeft, in het geval een minderjarige die in Spanje geboren is en wiens buitenlandse ouders legaal in Spanje verblijven, en voor degenen die de Spaanse nationaliteit 'door keuze' niet binnen de wettelijke voorziene termijn hebben aangevraagd.

'Door keuze'
'Door keuze' is een situatie waarin bepaalde personen, die onder de 'patria potestas', of de 'ouderlijke macht', van iemand met de Spaanse nationaliteit vallen, hun nationaliteit moeten kiezen voordat de leeftijd van 20 jaar bereikt is of binnen een bepaalde termijn waarin men hieronder komt te vallen.

Geboorte en adoptie
Kinderen geboren uit een Spaanse vader of moeder -waar dan ook ter wereld- worden automatisch als Spanjaard beschouwd. Dit geldt ook voor kinderen geboren in Spanje van buitenlandse ouders waarvan de vader of de moeder in Spanje geboren is, kinderen geboren in Spanje en waarvan de ouders statenloos zijn en kinderen geboren in Spanje waarvan de nationaliteit van de ouders onbekend is.

Ook kinderen jonger dan 18 jaar en geadopteerd door Spaanse ouders hebben recht op de Spaanse nationaliteit. Indien het kind ouder is dan 18 jaar dan kan het de Spaanse nationaliteit tot 2 jaar na de adoptie aanvragen. 

Dubbele nationaliteit
De dubbele nationaliteit wordt slechts toegelaten voor onderdanen van landen waar het niet verplicht wordt de oude nationaliteit op te geven, dus Nederland valt daar niet onder. Alleen in het geval het gaat om kinderen uit een gemengd Nederlands-Spaans huwelijk zal er sprake zijn van dubbele nationaliteit. 

Aanvragen van de Spaanse nationaliteit
Ieder, die ouder is dan 18 jaar, kan een aanvraag voor naturalisatie indienen. Dat geldt ook voor wie ouder is dan 14 jaar en bijgestaan wordt door een wettelijk vertegenwoordiger. Die aanvraag dient gedan worden door middel van een officieel aanvraagformulier en ingediend worden bij het burgerlijk register van de stad waar men verblijft. Daarvoor zijn de volgende documenten vereist:
- een geboortebewijs
- een certificaat van het consulaat waarop nationaliteit, gebeurlijk strafbare feiten, en militaire situatie in het land van origine worden aangegeven
- een certificaat met (gebeurlijke) criminele feiten in Spanje
- registratie op het gemeentehuis van de stad waar men verblijft
- een certificaat van de politie met daarop de termijn van verblijf in Spanje
- indien men gehuwd is met iemand van de Spaanse nationaliteit diens geboortebewijs
- in hetzelfde geval het huwelijkscertificaat


Beëdigde vertaling Alle buitenlandse documenten dienen in het Spaans vertaald te zijn door een beëdigde vertaler en echt verklaard te zijn door het uw consulaat. Zo´n vertaling is altijd nodig wanneer een schriftelijk bewijs geleverd moet worden dat niet in het Spaans is gesteld is, zoals bij erkenning van diploma's, voor het sluiten van een huwelijk, voor rechterlijke en fiscale zaken, etc.

De Spaanse autoriteiten moeten hun beslissing binnen 18 tot 24 maanden vanaf de datum van de aanvraag bekend maken.